Rue Duquesnoy 24, 7500 Tournai
069 89 06 02
prefete@atheneejulesbara.be

Journée Portes Ouvertes j-5 !